Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Телефонски кругови Црвеног крста Србије истакнути као пример добре праксе на сајту Red Social Innovation


06.06.2022

Иницијатива „телефонски круг“ коју Црвени крст Србије спроводи већ годинама у различитим заједницама у Србији и која је током пандемије КОВИД-19 добила на важности, представљена је као пример добре праксе на сајту Red Social Innovation. Red Social Innovation је међународни ресурсни центар за друштвене иновације који подржавају Црвени крст Француске и Црвени крст Шпаније. Његов циљ је да тестира, анализира и истакне друштвене иновације развијене у оквиру Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, или од стране других приватних или јавних актера.

 

Црвени крст Србије је претходних година помогао оснивање 32 групе за самопомоћ за старије особе у 20 општина широм земље. Ове мале неформалне групе су флексибилне по структури и функционисању, састоје се од старијих особа окупљених по заједничким интересовањима или неком другом критеријуму и имају редовне састанке на којима се баве различитим активностима, од разоноде, преко размене важних информација (у вези, на пример, услуга социјалне заштите или здравствене заштите и начина на који им се приступа), активизма на локалном нивоу (на пример, заговарање за смањење мање загађења).

Активности ових група за самопомоћ нису могле да буду извођене на исти начин током карантина због немогућности да старије особе напусте своје домове и састану се физички. Стога је Црвени крст Србије подстицао и посредовао прелазак ових група у телефонске кругове, коришћењем телефона и дигиталих апликација.

У том контексту, чланови телефонских кругова су истовремено и корисници и волонтери. Особе са вишом техничком стручношћу у коришћењу паметних телефона деловале су као примарни волонтери како би привукли друге, као и ментори својим вршњацима у томе како да зову, шаљу текстуалне поруке или користе апликације као што су Вибер или Скyпе. Међутим, свака особа је била у могућности да допринесе тако што је упозорила друге чланове круга о особи коју познаје и којој би могло бити од користи да буде укључена – старији усамљени комшија или неко слично.

Телефонски круг је нискотехнолошко и временски економично решење за проверу статуса старијих особа сваког дана и упозорење ако постоји потенцијална потреба за интервенцијом. Трансформација група за самопомоћ у телефонске кругове био је природан начин да се обезбеди да активније старије особе са историјом волонтирања у Црвеном крсту могу да наставе да буду активне упркос изолацији, као и да старије особе којима је потребна подршка не буду социјално искључене и изоловане. Утицај на ментално здравље обе ове групе био је благотворан, обезбеђујући да старије особе осећају да нису напуштене и да учествују у друштву, да по потреби могу добити подршку од својих вршњака и да подједнако могу помоћи својим вршњацима. Ово умањује усамљеност и развија осећај сигурности код старијих особа којима психолошки користи и то што знају да се брину о некоме, али да је неко ту за њих у сваком тренутку.

Приказ ове инцијативе може се наћи на сајту Red Social Innovation:

https://red-social-innovation.com/en/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/

Овај чланак је, поред енглеског језика, доступан и на француском и на шпанском:

Француски: https://red-social-innovation.com/fr/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/

Шпанскиi: https://red-social-innovation.com/es/solution/serbian-red-cross-phone-circles-to-combat-loneliness-of-older-people-during-pandemic-%ef%bf%bc/