Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Ублажавање ефеката и последица КОВИД-19 код најугроженијих у друштву са посебним фокусом на старије особе


18.10.2021

У оквиру пројекта „Ублажавање ефеката и последица КОВИД-19 код најугроженијих у друштву са посебним фокусом на старије особе” 12. и 13. октобра  2021. године одржан је први састанак партнера. У пројекат су укључени Црвени крст Србије, Црвени крст Грузије, Црвени крст Републике Северне Македоније, НВО Парока Наса и Аустријски Црвени крст који координира пројектом. Циљ пројекта је развијање услуга намењених старијим особама у локалној заједници у Северној Македонији и Грузији, као и превенција насиља над старијим особама пре свега женама у Грузији.

Улога Црвеног крста Србије у овом пројекту је трансфер знања и искуства о превенцији насиља над старијим особама као и дизајнирање истраживања о насиљу над старијим женама у Грузији, као и стручна помоћ у спровођењу истраживања. Пројекат је финансиран од стране Федералног министарства за социјална питања, здравље и заштиту потрошача Аустрије.