Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

УЛОГА ПОРОДИЦЕ И ИНСТИТУЦИЈА У ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ САРАДЊЕ


17.06.2019

Црвени крст Србије уз подршку Кабинета министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику отпочео је реализацију пројекта који се односи на спровођење истраживања о обиму и садржају породичне подршке у Републици Србији као и формирање препорука за унапређење јавних политика и подизању свести јавности о значају међугенерацијске солидарности у оквиру породице и на нивоу заједнице који су значајни за развој једног друштва. Овај пројекат се односи и на проучавање равнотеже између подршке коју пружа систем и коју пружа породица, како би се ова равнотежа унапредила, чиме би квалитет бриге о старијима унапредио, а породици омогућило да своје услуге унапреди и има довољно предаха.

Једна од активности пројекта је била управо обука анкетара која се одржала у среду 13. јуна у Црвеном крсту Србије. У Истраживању ће учествовати 15 општина у Србији: Врачар, Палилула, Сомбор, Кикинда, Инђија, Врбас, Пландиште, Пожаревац, Лозница, Крушевац, Краљево, Крагујевац, Ниш, Књажевац, Пирот. У овим градовима и општинама биће анкетирано 1.500 људи различитих генерација. Предност овог пројекта је што ћемо бити у могућности да резултате истраживања упоредимо са истим истраживањем спроведеним у Израелу, Италији, Норвешкој и Немачкој.