Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Учешће представника Црвеног крста Србије на Министарској конференцији о старењу, Рим, Италија


23.06.2022

Пета Министарска конференција о старењу под називом „Одрживо друштво за све узрасте: Удруживање снага за солидарност и једнаке могућности током живота“ одржана је у Риму од 15. до 17. јуна 2022. године у организацији Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE).  Први дан конференције 15. јун  организован је као Форум организација цивилног друштва и истраживача на коме је усвојена Декларација:

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/2022-Joint%20declaration%20of%20civil%20society%20and%20scientific%20research.pdf

Током Форума између осталог говорило се о значају дуготрајне неге посебно у светлу пандемије која је бацила ново светло на неопходност заштите права старијих особа и препознавања доприноса неформалних неговатеља који представљају значајан сегмент у области подршке старијим особама.  Посебно је истакнуто да су неопходна истраживања у овој области и такође посебна борба против ејџизма и насиља над старијима.

Друга два дана су представници влада говорили о имплементацији Мадридског интернационалног плана акције о старењу (MIPAA) посебно са аспекта двадесет година од Друге Светске скуштине о старењу и имплементације Мадридског међународног плана акција о старењу и пет година од Министарске конференције у Лисабону. Разговарало се о напретку, али и о проблемима у имплементацији.  Ова конференција је одржана и у светлу обележавања 15. јуна Међународног дана борбе против насиља над старијима, али и почетка Декаде здравог старења коју је прогласила Светска здравствена организација.

Усвојена је и Римска Министарска декларација. Ова декларација поново потврђује посвећеност држава-чланица имплементацији Мадридског међународног плана акције о старењу и његове регионалне стратегије имплементације. Њоме се потврђује да је у последњих пет година постигнут значајан напредак у препознавању потенцијала старијих особа, подстицању дужег радног века и обезбеђивању достојанственог старења. Препознаје се да остају многи изазови у вези са социјалном заштитом, дуготрајном негом или тржиштем рада, као и да је потребан већи напредак у области промоције здравља, учешћа старијих особа у друштву и креирању политике, окружења погодног за старење, међугенерацијске солидарности, борбе против ејџизма и препознавања улоге старијих особа у ванредним и конфликтним ситуацијама.

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Rome__Ministerial_Declaration.pdf

Као и на претходним Министарским конференцијама, представници Црвеног крста Србије су учествовали у раду конференције, као и на посебним догађајима организованим паралелно. Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије је учествовала као панелист на догађају који је организовала Међународна мрежа за превенцију насиља над старијима, INPEA, 17. јуна где је говорила о резултатима недавног истраживања у земљама региона Западног Балкана, Молдавији и Украјини о насиљу над старијим женама. У свом говору, она је посебно нагласила неопходност посматрања читавог животног циклуса старије особе и старије жене како би се препознали специфични акумулираних ризици од насиља и они предупредили у различитим стадијумима живота.

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Side%20event%20Concept%20note%20-%20Combatting%20Elder%20Abuse%2017%20June_0.pdf

Представници Црвеног крста Србије су имали и састанке са Susan Somers, председницом Међународне мреже за превенцију насиља над старијима, Justinom Derbyshireom, генералним директором организације HelpAge, Claudiom Mahler, Независним експертом за људска права старијих особа Уједињених нација и Maciejom Kucharczykom, генералним секретаром мреже AGE Platform Europe.

Поред овога Црвени крст Србије је имао и постер презентацију пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе COVID-19 и будућих криза“ који финансира Европска унија и Аустријска развојна агенција, а којим координира Црвени крст Србије. Овај постер представља добар пример како можемо унапредити положај старијих у региону западног Балкана.

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Posters-Older-Persons_Emergencies.pdf