Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Факултет безбедности и Црвени крст Србије


28.05.2021

Црвени крст Србије и Факултет безбедности, Универзитета у Београду потписали су Споразум о научно – стручној и пословно – техничкој сарадњи.

Изражавајући своје потребе и интересе, стране потписнице закључиле су овај Споразум ради успостављања међусобне научно – стручне и пословно – техничке сарадње и генералног утврђивања услова, оквира и видова сарадње, која ће се одвијати у више области рада у циљу међусобног повезивања и обједињавања научних и стручних ресурса.

Овај Споразум регулише оквирну сарадњу Црвеног крста Србије и Факултета безбедности, а  конкретни облици  сарадње, међусобна права и обавезе, стране ће регулисати појединачним споразумима који проистичу из генералног Споразума.

Документ су потписали генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић и декан Факултета безбености Универзитета у Београду проф. др Владимир Н. Цветковић.