Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Фокус група са неформалним неговатељима


10.06.2019

У петак 7. јуна у Црвеном крсту Савски венац одржана је фокус група чији су учесници били неформални неговатељи. Ради се пре свега члановима породица које брину о свом старијем члану који је функционално завистан или брину о млађој особи са инвалидитетом.

Циљ фокус групе био је да се утврде потребе и проблеми са којима се неформални неговатељи суочавају у свакодневним активностима неге и да подаци са фокус група послуже за израду упитника који ће послужити за опсежно истраживање

Током разговора у оквиру фокус група, важан закључак је био да се неформални неговатељи суочавају са ситуацијом, да у друштву постоји врло мало подршке неформалним неговатељима, а подршка која постоји или није доступна или није довољно видљива. Потребно је дизајнирати програме подршке, едукације и услуге које ће бити намењене овој групи.

Фокус група је део пројекта који је подржан од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, а спроводи га Хелпнет у сарадњи са Црвеним крстом Србије