Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Фокус групе са женама три генерације у Крагујевцу


09.03.2020

У оквиру пројекта „Оснаживање старијих жена: превенција злостављања кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији“ (EmPreV) у понедељак, 9. марта 2020. године су у Црвеном крсту Крагујевца организоване три фокус групе са женама различитих генерација. Циљ ових разговора са женама је да се прикупе подаци о искуствима које су старије жене имале са злостављањем у старијем животном добу, али и да се са женама средње генерације и младим женама разговара о њиховим ставовима везаним за насиље и злостављање старијих жена, који су његови узроци и шта се на различитим нивоима може учинити да се оно спречи.

Закључак дискусија у Крагујевцу је да је неопходно да се старијим али и свим другим женама обезбеде актуелне и потпуне информације о томе шта до злостављања доводи и како да га препознају, пријаве и добију подршку, као и да је важно да жене, а поготово старије добију адекватну обуку која ће их подучити о њиховим неотуђивим људским правима и начинима да их заштите. Веома важно је такође да се ради на што бољем укључивању старијих особа и поготово старијих жена у живот заједнице и друштва јер је социјална искљученост скопчана са ризиком од злостављања, а и како би оне могле да учествују у креирању амбијента који ће њих и њихове вршњакиње заштитити од сваке врсте злостављања и насиља.

Пројекат „Оснаживање старијих жена: превенција злостављања кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији“ финансијски подржавају Европска унија и Аустријска агенција за развој.