Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Фокус групе у Црвеном крсту Пирота– Иновативне услуге у локалним заједницама (I-CCC)


06.08.2021

У Црвеном крсту Пирота, у среду 4. августа 2021. године одржане су три фокус групе у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Циљ фокус група је био мапирање услуга и процена потреба за услугама дуготрајне неге у Пироту. Посебна пажња у мапирању услуга посвећена је неформалним неговатељима и потребом да се са једне стране њихова знања о нези другог лица унапреде, а са друге стране да се развију услуге које ће омогућити да имају предах током неговања.

Прву групу чинили су неформални неговатељи, њих 10, који су поред мапирања услуга посебно истакли потребу за психосоцијалном подршком, а у неким случајевима и психотерапеутском подршком за особе које брину о својим најмилијима. Учесници друге фокус групе биле су старије особе из Пирота које су истакле значај патронаже, али и потребе да информације о услугама буду приступачније старијим особама и њиховим породицама. Трећу групу чинили су представници институција, невладиних организација и локалне самоуправе у заједници: представници центра за социјални рад, дома здравља, дома за старије, Црвеног крста и локалне самоуправе који су истакли да имају добру сарадњу, али да је потребно још више развијати услуге у заједници, што је и важан план у будућности.