Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Црвени крст Србије и подршка старијим особама током вакцинације – Блог на сајту HelpAge International


12.04.2021

Већ годину дана све државе широм света суочене су са пандемијом COVID-19 и промењеним околностима у којима се живи и ради, а од почетка вакцинације у Србији старије особе су приоритет. Црвени крст Србије у 48 организација пружа подршку управо овој категорији становништва. Старијим особама пружа се подршка приликом давања информација о начину заказивања термина за вакцинацију, и подршка приликом самог заказивања, помоћ при транспорту, али им се пружа психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка.

О раду Црвеног крста Србије и пружању подршке старијим особама у Србији на својој блог страници као текст Наташе Тодоровић стручне сараднице Црвеног крста Србије објавио је HelpAge International, најећа организација цивилног друштва која се бави положајем старијих особа широм света.

Текст на доступан на линку: https://www.helpage.org/blogs/natasa-todorovic-15078/older-people-prioritised-in-serbia-for-covid19-vaccinations-1069/