Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Црвени крст Србије по други пут на Миксер фестивалу


01.06.2021

Миксер фестивал 2021. године одржао се под слоганом “Загрљај“ од 26. до 28. маја у Зорнића кући и као и претходне године Фестивал је отворен кроз промовисање позитивне слике о старијим особама и јачање међугенерацијске сарадње. Панел који је отворио Миксер Фестивал звао се „Најбоље године“, а учесници су били: Бранкица Јанковиц, повереница за заштиту равноправности, господин John Kennedy Mosoti из Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA), Проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије и господин Бора Дугиц уметник.

Модераторка овог панела била је Наташа Тодоровић, стручна сарадница Црвеног крста Србије која је на почетку истакла: Уколико посматрамо своје године кроз визуру целоживотног циклуса најбоље године су оне у којима смо сада и зато човек треба да живи сада и овде са једне стране користећи своје знање и искуство, а са друге стране треба да задржимо ону радозналост која нас инспирише да учимо и тиме чувамо оно дете у себи без обзира на године.  Кеннетх Коцх, песник, професор и драматург је рекао: “Ви нисте број година које имате. Ви сте све године које сте проживели”. Ове једноставне две реченице нам говоре о нашим животима, о правим или најбољим годинама. Последњих годину дана сусрели смо се са глобалном кризом, пандемија COVID-19  нам је био и позив за буђење и својеврсно увеличавајуће стакло помоћу кога смо боље видели добре стране али и недостатке у приступу људским правима старијих особа па су панелисти и панелисткиња одговарали на питања која се тичу тренутне ситуације.

Бранкица Јанковић, повереница за  заштиту равноправности говорила је са којим облицима дискриминације су се старије особе суочавале током последњих годину дана.

John Kennedy Mosoti говорио је о значају међугенерацијске солидарности и њеном значају за развој појединца и развој друштва.

Црвени крст као део глобалног покрета који инспирише солидарност и волонтерски рад је најочигледнији начин на који људи бивају солидарни. У том смислу проф.др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије је говорио о томе шта значи бити волонтер и да ли за волонтера постоје најбоље године. Такође је говорио колико су млади волонтери били мотивисани да помогну старијим особама током ове године када су старији били под највећим ризиком.

Бора Дугић је говорио колико му је коришћење дигиталних технологија помогло да комуницира са сином који живи у Сједињеним Америчким Државама, такође је И одговорио на питање, да ли за креативност постоје најбоље године.

На крају панела проф.др Росвита Тополац, професор физике одсвирала је неколико нумера на хармоници као најбољи пример да креативност није везана за године, али ни за професију којом се бавимо.