Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Црвени крст Србије члан два Савета Владе Републике Србије


20.03.2018

На основу одлуке Владе од 14. фебруара 2017. године, представник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић постала је члан Савета Владе за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности, а 29. децембра 2017 године одлуком Владе постала је и члан Савета за питања старења и старости.

Прва конститутивна седница Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности одржана је 21. фебруара 2018. године

Прва седница Савета за питања старења и старости одржана је 19. марта 2018. године у Влади Републике Србије. Седници је председавала проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику и уједно председник Савета.

Представник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић је на седници члановима Савета представила петогодишњи Национални извештај о примени Мадридског међународног акционог плана за старење (2012-2017) и Министарску декларацију и Политичку НВО декларацију које су потписане на Министарској конференцији о старењу у Лисабону одржаној 21. и 22. септембра 2017. године. Она је у свом излагању истакла неколико важних инструмента и циљева имплементације Мадридског међународног акционог плана за старење:

- дужи радни век и изградња капацитета да се он омогући;

- недискриминација (забрана дискриминације, родна равноправност, елиминација занемаривања, злостављања и насиља код старих);

- социјална укљученост старих (целоживотно учење, едукације, учешће старијих радника на тржишту рада);

- здравствена и социјална заштита (здраво старење, разноврсне квалитетне услуге, сервиси, лиценцирани пружаоци услуге домског смештаја);

- међугенерацијска солидарност (остваривања ефикасне међусобне подршке и сарадње између различитих старосних група);

- препознавање потенцијала старијих (физичка, ментална и социјална добробит);

- обезбеђивање достојанственог старења (заштита уживања свих људских права и достојанства старијих особа).