Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Шампиони волонтирања и људских права, 5. децембар Међународни дан волонтера


03.12.2018

Поводом дана волонтера и 70 година од доношења Универзалне декларације о људским правима Црвени крст Србије у сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска права у Србији организује панел дискусију: Шампиони волонтирања и људских права. Панел дискусија ће се одржати од 12:00 до 15:00 часова у ЕУ инфо центру, Краља Милана 7, Београд.

Негативни стереотипи о старењу и старијима су један од основних узрока дискриминације старијих, представљају препреку у остваривању људских права и подривају достојанственост живота у старијем животном добу. Док су расизам и сексизам забрањени законом, ејџизам се и даље толерише у друштву.

Волонтирање је један од начина за супротстављање ејџистичким стереотиповима јер оно показује нешто што би требало да је очигледно: допринос старијих особа својим заједницама и друштву у целини.

За неке старије особе волонтирање пружа могућност да узврате друштву; за друге прилика да наставе да уче нове вештине и стичу нова искуства. Оно такође има и позитивне здравствене ефекте, као што је смањен ризик од депресије у старијем животном добу, као и побољшање општег здравственог стања, а што онда повећава потенцијал да старије особе дуже времена буду активни грађани.         

У панел дискусији ће учествовати волонтери Црвеног крста Србије, старије особе које су ангажоване у организацијама које су чланице мреже ХуманаС и студенти: Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије: Волонтирање, људска права, достојанство; Мирослава Матић: Људска права старијих од глобалног до локалног нивоа; Даница Шмиц: Волонтирање у заједници; Надежда Сатарић: Волонтирање и грађански активизам; проф. др Миле Милосављевић: Волонтирање појачава видљивост људских права старијих; проф. др Дејан Сумрак: Право на целоживотно учење кроз волонтирање;Теодора Хрњаковић: Волонтирање и социјална кохезија; Милош Тодоровић: Волонтирање из перспективе животних токова.