Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Шести Глобални симпозијум “Ниска стопа фертилитета и старење становништва: изградња демографске отпорности”


17.11.2022

Представници Црвеног крста Србије др Милутин Врачевић и Наташа Тодоровић учествовали су на шестом глобалном симпозијуму “Ниска стопа фертилитета и старење становништва: изградња демографске отпорности” који су организовали Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА) и Национални завод за статистику Републике Кореје (КОСТАТ). Симпозијум се одржао у Сеулу, Република Кореја од 8. до 10. новембра 2022. године.

Глобални симпозијум ставља концепт демографске отпорности у центар веома променљивих демографских трендова, надовезујући се на Софијску министарску конференцију о демографској отпорности 2021. „Обликовање демографске будућности Европе“. Демографска отпорност захтева прелазак са суштински негативних, реактивних и фрагментираних одговора на интегрисане приступе који се фокусирају на изградњу институција и друштава која могу напредовати и у односу на  постојећу демографску реалност. Свакако  данашњи свет је демографски разноликији више него икада раније.

Док глобална популација наставља да расте и у наредним деценијама, раст становништва више није главна ствар за све земље. Потребно је препознати разлике међу државама и континентима. На пример у Европи и источној и југоисточној Азији, опадање становништва је све чешћа појава, која поставља нове изазове и могућности за земље и читаве континенте. Просечна старост становништва између земаља и региона се такође разликују више него икада раније; у Европи, на пример, просечна старост  је 41,7 година, док је у субсахарској Африци 17,6 година. Ове промене у структури становништва карактерише пад фертилитета, дужи животни век и демографско старење становништва, а број земаља које се суочавају са овим променама се стално повећава.

Симпозијум је окупио око 120 министара и креатора политике, представника Уједињених нација, академске заједнице и организација цивилног друштва.