Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Шести конгрес трансфузиолога Србије


09.11.2018

Црвени крст Србије је учествовао у раду 6. конгреса трансфузиолога Србије са међународним учешћем који је одржано у Београду у периоду од 7-10.новембра 2018. године.

Марија Чукић, стручни сарадник за добровољно давалаштво крви је представила истраживање Црвеног крста Србије „Једном није довољно“ које је спроведено током 2017. године о ставовима, мишљењима и понашањима добровољних давалаца крви у Србији. Истраживање је спроведено уз помоћ Филозофског факултета- катедре за психологију, Републичког завода за социјалну заштиту уз сарадњу са Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине и Заводом за трансфузију крви Ниш а уз финансијску помоћ Аустријског Црвеног крста. Истраживање је обухватило  1.560 испитаника-добровољних давалаца крви из 15 средина у Србији.