Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза


29.01.2021

У оквиру пројекта “Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будуćих криза“ одржан је почетни (Kick off) састанак партнера, путем интернета који је трајао два дана,  27. и 28. јануара 2021. године.

Састанак је одржан у оквиру међународног пројеката који ће трајати три године и који ће се реализовати у сарадњи на регионалном нивоу.

Овај пројекат се имплементира уз финансијску подршку Европске Уније, Аустријске развојне агенције (АДА) и Аустријског Црвеног крста. 

Партнери на пројекту су национална друштва Црвеног крста као и организације цивилног друштва из региона: Албански Црвени крст, Црвени крст Црне Горе, Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, Црвени крст Републике Северне Македоније, Албанска асоцијација геронтолога и геријатара, Асоцијација Хуманост из Северне Македоније, Друштво за подршку и помоћ ХАЈДЕ из Босне и Херцеговине, Национална организација особа са инвалидитетом Србије, Царитас Косово, Савез Слијепих Црне Горе. Поред наведених, партнери на пројекту су и AGE Platform Europe и European Disability Forum који се на нивоу Европе баве заговарачким радом кроз ангажман организација старијих особа и особа са инвалидитетом. Пројектом координира Црвени крст Србије, а за креирање и реализацију пројекта у Србији су задужени стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић.

Првом регионалном онлајн састанку у оквиру пројекта присуствовало је 46 представника партнерских институција и организација. Састанак је организован како би се сви партнери укључени у пројекат упознали и детаљније информисали о будућим активностима и планом рада. Састанку је присуствовала и Emma Asciutti као представница ЕУ.

Пројекат укључује стручњаке из региона који имају задатак да се на националним нивоима залажу за оснаживање старијих особа и особа са инвалидитетом.

Примарни циљ пројекта је помоћ у очувању физичког и менталног здравља најугроженијег дела наведених група у друштву кроз организовање широко доступних услуга психосоцијалне подршке које обухватају давање релевантних информација, психолошку прву помоћ и упућивање на стручне службе подршке.

Пројекат такође предвиђа директан рад са локалним заједницама кроз подршку локалним иницијативама које са циљ имају повећање учешћа старијих особа и особа са инвалидитетом у социјалним процесима и одлучивању на теме које су им од важности.

Остваривање наведених активности прати и истраживачки део, који се спроводи у сарадњи са SeConS групом. Истраживањем ће се прикупити информације и формулисати препорука за унапређење јавних политика, како би услуге дуготрајне неге за старије особе и особе са инвалидитетом на Западном балкану у будућности биле доступније, како у редовним тако и у ванредним ситуацијама.