Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јачање прекограничне спремности за деловање у ванредним ситуацијама


18.11.2022

У периоду од 14. до 17. новембра 2022. године, Црвени крст Србије је организовао регионалну радионицу у оквиру пројекта “X-STOCK”: Јачање прекограничне спремности за деловање у ванредним ситуацијама заједничким управљањем залихама помоћи у Југоисточној Европи''. Састанку су присуствовали представници Националних друштава Црвеног крста и представника цивилне заштите из Бугарске, Северне Македоније, Црне Горе, Хрватске, Србије и Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Црвеног крста Србије.

Током ове радионице представљена је радна верзије X-STOCK платформе која ће садржати ресурсе у виду артикала помоћи, обучених тимова и опреме за одговор на несреће, а која ће допринети ефикаснијем пружању прекограничне помоћи и подршке.

X-STOCK пројекат је финансиран од стране Генералног директората за европску цивилну заштиту и активности хуманитарне помоћи Европске комисије (DG ECHO), Аустријске агенције за развој и Црвеног крста Аустрије.