Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јачање сарадње


13.03.2020

У другом полугодишту школске 2018/2019 године на инцијативу Министарства одбране Републике Србије надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, после 27 година паузе поново је за ученике средњих школа уведена обука из области одбране земље.

Ученици завршних разреда обухватају се и ове године обуком, јер пунолетством стичу прва права и обавезе према нашем систему одбране. Намера надлежних министарстава била је да се код младих развије свест о важности јачања система одбране, улози коју сваки појединац има према држави у области одбране, те да се промовишу традиционалне вредности на којима почива наше друштво, као и да се ученици идентификују с државом и њеним симболима – заставом и химном. Од увођења обуке у средње школе више од 90 одсто средњих школа у Србији факултативно извело наставу о основама система одбране на часовима одељењских старешина. Такав тренд настављен је и у овој, 2019/2020 школској години.

 

Ради спровођења иницијативе за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије, Управа за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије је, поред представника територијалних органа Министарства одбране и Војске Србије, у наставни процес укључила и резервне војне старешине.

На састанку начелника Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије, капетана бојног брода Милана Коњиковца и његових сарадника са представницима Црвеног крста Србије договорено је интензивирање сарадње ради заједничког остваривања друштвено значајних циљева. 

 

То се посебно може остварити едукацијом припадника Управе за обавезе одбране у пружању прве помоћи на основној и напредној обуци, као и сертификацијом о обучености припадника Министарства одбране за примену прве помоћи у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.

Сарадња ове две инстутуције може ићи и у правцу допуне постојећег програма обучавања чланова специјалистичких тимова за одоговр на несреће Црвеног крста Србије са тематском јединицом о основама поступака РХБ заштите, и на који начин би могла бити подржана и помогнута од стране Министарства одбране.

Саговорници су закључили да је организовање оваквих сусрета и разговора значајно за обе стране због размене искустава, а будућа сарадња предуслов и залога за заједничко постизање општег друштвеног добра.