Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Људска права и старије особе – експертска конференција у Бечу


16.11.2018

На позив Савезног  министарства за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача Аустрије представници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић учествовали су на међународној експертској конференцији “Људска права и старије особе” која се одржала у Бечу 12. и 13. новембра 2018. године. Главни циљ ове конференције био је да експерти који се баве старењем и људским правима као и представници Влада говоре о људским правима старијих жена и мушкараца у светлу нових изазова које са собом носи технолошки развој и роботика.  Конференцију је отворила министарка за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача Аустрије Beate Hartinger-Klein.

Живећи у 21. веку и у ери брзе дигитализације, свакако се поставља питање са једне стране на који начин ће роботика и аутоматизација побољшати квалитет живота старијих, а са друге стране на који начин ће живот старијих бити отежан. Развој уколико није прилагођен и потребама старијих жена и мушкараца је уједно и изазов и претња за старије. Потребно је сагледати утицај дигитализације, роботике и аутоматизације на људска права старијих, на приступ услугама и правима као и могућности за унапређење положаја старијих особа уз дигитализацију. Свакако најважније је омогућити старијима веће социјално и економско укључивање у живот заједнице и дати им различите могућности за целоживотно учење.

Учествујући на панелу Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије је истакла да је потребно да се боримо против ејџизма и стереотипа и да су расизам и сексизам забрањени, а да се ејџизам толерише. Важно је радити са самим старијима на тему људских права и пример добре праксе је управо Црвени крст Србије који у оквиру TASIOP пријекта едукује старије на тему људских права и бори се против интернализованог ејџизма. У оквиру својих мини пројеката Црвени крст Србије подржава пројекте едукације старијих који омогућавају већу дигиталну укљученост старијих, а дигитална писменост је њихово право, а обавеза друштва да им то омогући.

Конференцији, је присуствовало око сто учесника из целог света, експерата, представника Влада, организација цивилног друштва, различитих агенција Уједињених нација, независних тела, а конференцији је присуствовала и Roza Kornfeld Matte, независна експерткиња Уједињених нација за права старијих особа. Конференцији је присуствовала и повереница за заштиту равноправности госпођа Бранкица Јанковић.

Конференцији је претходио НВО форум који се одржао 10. новембра и имао је за циљ да организације цивилног друштва покушају да дају своје сугестије за следећи састанак Отворене радне групе за старење. Сугестије се односе на правни оквир два питања од значаја за достојанствено старење, а то су аутономија и независност.