Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

10. ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА У АЛМАТИЈУ


01.05.2018

Данас је у Алматију, Казахстан, одржана радионица представника европских и централноазијских националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца као и националних друштава у својству гостију на 10. европској конференцији, који су разматрали припремна документа у процесу доношења Стратегије 2030. Представник Црвеног крста Србије је, заједно са учесницима из осталих националних друштава, активно учествовао у раду на припреми основног стратешког документа Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца за период до 2030. године. Циљ расправе је да се сагледају актуелни хуманитарни изазови  као и могући смер развоја модерног друштва ради припреме за пружање одговарајуће хуманитарне помоћи свима који буду у невољи утемељене на Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Овај документ ће бити усвојен наредне године на редовној седници Генералне скупштине Међународне федерације.