Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обука за ментално здравље и психосоцијалну подршку у заједници, Струга, Северна Македонија


15.12.2023

У центру за обуку у Струги, Северна Македонија, је између 4. и 8. децембра 2023. године одржана обука за ментално здравље и психосоцијалну подршку у заједници у организацији Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Друштва Црвеног крста републике Северне Македоније. Учесници обуке су били запослени и волонтери из националних друштава Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Бугарске, Румуније и Турске, а предавачи су били Ea Suzanne Akasha и Josh Lee из референтног центра Међуанародне федерације за психосоцијални подршку, Сања Пупачић из делегације међународне федерације у Сарајеву и наташа Тодоровић и др. Милутин Врачевић из Црвеног крста Србије.

Обука је одржана у оквиру континуираних улагања у јачање капацитета регионалних националних друштава у области менталниг здравља и психосоцијалне подршке и наставила се на обуку тренера за психолошку прву помоћ одржану у Сутомору, Црна Гора у јуну ове године. Јачањем националних друштава у овој области ће се осигурати одрживост и промовисати квалитет интервенција у домену менталног здравља и психосоцијалне подршке. Конкретно, ова обука је учесницима омогућила да даље развијају своје техничке способности и вештине фасилитацијеали да у исто време и размене искуства и добре праксе.

Представници Црвеног крста Србије, Наташа Тодоровић и др. Милутин Врачевић су у оквиру ове обуке развили сегмент који се бави психолошком првом помоћи старијим особама, обихвтајући и дефиниције ејџизма, преглед најчешћих проблема са менталним здрављем у старијем животном добу као и примену концепта „гледај, слушај, повежи“ у интервенцијама које се односе на подршку старијим особама од стране волонтера или запослених у Црвеном крсту. Ова обука представљала је и прво тестирање овог материјала и припрему за његово увођење у обуку везану за ментално здравље и психосоцијалну подршку у заједници у оквиру покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.