Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Age Against the Machine – Старији против машинерије: проба и тестирање упитника


16.05.2024

Представници Црвеног крста Србије су у среду 15. маја 2024. године присуствовали проби представе у оквиру пројекта „Age Against the Machine – Старији против машинерије“, у Културном центру Новог Сада. У наставку рада на представи која се бави невербалним приказивањем ејџизма, рађено је са пет појмова – дискриминација, немоћ, солидарност, бес и достојанство – и проналажени су начини да се оне искажу кроз покрете тела и гестове. У представи као глумци учествују представници свих генерација а представници црвеног крста Србије су са њума тестирали упитник за мерење ејџизма који ће бити коришћен у даљим активностима у пројекту.

Овај пројекат је у оквиру програма Европске комисије ЦЕРВ – Мрежа градова, са партнерима из Данске, Португалије, Италије, Пољске и Холандије. Црвени крст Србије је задужен за експертски део, Наташа Тодоровић и  др Милутин Врачевић су задужени да уведу тему ејџизма и да прикупе квантитативне податке о ејџизму у свим земљама. Носилац пројекта је фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“ а координатори и коаутори пројекта су Бранка Бајић Јованов и Лазар Јованов.