Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

“Иновативне услуге за старије у локалним заједницама”


04.11.2020

У оквиру пројекта “Иновативне услуге за старије у локалним заједницама” (I-CCC)/ Addressing and preventing care needs through innovative community care centers (I-CCC Project) одржан је почетни (Kick off) састанак партнера, путем интернета, 3. новембра 2020. У питању је међународни пројекат који ће трајати три године и који ће се реализовати у Аустрији, Србији и Црној Гори. Овај пројекат се имплементира уз финансијску подршку Европске уније, као и Аустријске развојне агенције АДА.

Првом регионалном он-лине састанку у оквиру пројекта је присуствовало 18 представника партнерских институција и организација. Састанак је организован како би се сви партнери укључени у пројекат упознали и детаљније информисали о будућим активностима и планом рада. 

Циљ пројекта је унапређење положаја старијих особа са дијагностикованом деменцијом и унапређење квалитета живота неформалних неговатеља који брину о старијим особама. Прва фаза обухвата истраживање и мапирање потреба, циљних група, као и едукацију неформалних неговатеља, волонтера. Такође је планирана и примена нових технолошких решења, док се друга фаза пројекта односи на каснију примену развијеног модела у пракси и евалуацију као део процеса даљег заговарања усклађивања јавних политика са потребама ове две групе. У оквиру даљих активности планиране су фокус групе и 34 интервјуа у Пироту и Сомбору, као део прикупљања података и процене потреба.

Пројектом координира Аустријски Црвени крст, а у свим земљама укључена су и по два локална огранка, у Србији то су Црвени крст Сомбора и Црвени крст Пирота а партнер на пројекту је и Републички завод за социјалну заштиту. За креирање и реализацију пројекта у Србији су задужени Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић.