Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Oбуka у Програму борбе против трговине људима


08.03.2018

Црвени крст Србије je према плану а уз финансијску подршку Шпанског црвеног крста, у периоду од 5. до 7. марта 2018.  године  организовао обуку са циљем додатног оспособљавања  у Програму борбе против трговине људима за особе које су у контакту са популацијом миграната, нарочито малолетника без пратње и потенцијалним жртвама трговине људима. О најбољим приступима деци и младима посебно рањивих циљних група дискутовали су представници организација Црвеног крста из Београда, Вождовца,  Ирига, Кикинде, Крушевца,  Лознице, Пирота, Сомбора, Суботице и Шида. О потребном и адекватном реаговању у ситуацији када се међу децом и омладином посумња да је особа потенцијална жртва трговине људима  присутнима је говорила Сања Савић из Центра за заштиту жртава трговине људима. Интерактивном методом разматрана је потреба сачињавања инструкција за сараднике и волонтере Црвеног крста о индикаторима за прелиминарну идентификацију жртава и адекватном поступању.