Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Oтворени телефонски центри за пружање прве психолошке помоћи на даљину старијим особама и особама са инвалидитетом


30.03.2021

У оквиру трогодишњег регионалног пројекта  Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза који координира Црвени крст Србије уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста, током прошле и ове недеље, отворени су телефонски центри намењени пружању психолошке прве помоћи, информација  и психосоцијалне подршке превасходно старијим особама и особама са инвалидитетом којима је таква помоћ потребна.

Телефонски центри се налазе у Београду (Чукарица), Суботици, Нишу, Крагујевцу и њиховим радом управљају огранци Црвеног крста Србије у овим општинама/ градовима, док ће свим особама са инвалидитетом, као и члановима њихових породица или асистентима, ову услугу пружати НООИС (Национална организација особа са инвалидитетом Србије) као „кровна“ организација која представља преко 870.000 особа са инвалидитетом и њихове заједничке интересе, акције и иницијативе.

У телефонским центрима раде едуковани стручни сарадници и волонтери који су прошли обуке из прве психолошке помоћи које је реализовао Црвени крст Србије и они ће давати информације, али и разговарати о страху, бризи или тескоби у вези са епидемијом, имунизацијом и мерама заштите.

  • У Црвеном крсту Суботица телефонски центар „ Линија подршке“, пружа услуге преко броја 024/ 621-104 сваког радног дана од 9 до 13 часова
  • У Црвеном крсту Крагујевац телефонска линија под називом „Добри телефон”  пружа услуге преко броја 034/ 364-330 сваког радног дана од 10 до 14 часова
  • НООИС пружа услуге прве психолошке помоћи сваког радног дана од 19 до 23 часа преко телефонског броја 061 685 06 74
  • У Црвеном крсту Ниш телефонски центар пружа услуге преко броја 018/ 511-319  сваког радног дана од 9 до 13 часова
  • У Црвеном крсту Чукарица ова услуга се пружа преко броја 011/3556-652 сваког радног дана од 9 до 14 часова

Стављајући акценат на заштиту менталног здравља и изградњу отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом да превазилазе изазове са којима се суочавају током ове пандемије као што су усамљеност, изолованост, недостатак информација и комуникације, а који могу довести до погоршања њиховог менталног здравља, основни задаци запослених и волонтера на овим телефонским линијама су да:

  • пруже психолошку прву помоћ старијим особама и особама са инвалидитетом и њиховим неформалним неговатељима којима је та врста помоћи потребна;
  • пруже релевантне, тачне и неопходне информације везане за епидемију, мере заштите, имунизацију, али и заштиту од насиља кроз пружање информација о службама које пружају подршку и заштиту, и проналажење подршке у случају насиља, заштиту менталног здравља и проналажење професионалне подршке онда када је то потребни;
  • упуте кориснике на стручне и професионалне службе подршке када се процени да је то неопходно. На овај начин Црвени крст ће олакшати приступ правима и повезати грађане са институцијама.

Црвени крст Србије иначе у оквиру својих редовних активности од прошле године има и онлајн услугу психосоцијалне подршке грађанима и грађанкама али и волонтерима и запосленима на целој територији Републике Србије. Уколико је је људима потребна подршка, разговор или имају питање за психолога могу са њима ступити у контакт преко апликације „Разговарајмо“. Циљ је да се овом подршком помогне људима да се опораве након кризе која је пореметила и променила њихове животе и да се јачају капацитети људи за превазилажење стреса,  како би се побољшала психосоцијална добробит појединаца и заједнице у целини.

https://play.google.com/store/apps/details?id=admin.com.psihosocijalnapodrska

https://razgovarajmo.lekarinfo.com/