Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

О глобалном проблем трговине људима на Факултету политичких наука


28.10.2020

Црвени крст Србије је заједно са Црвеним крстом Београд 26. и 27. октобра, према позиву  Факултета политичких наука и Одељења за социјалну политику и социјални рад учествовао у онлајн панел дискусији организованој за студенте треће и четврте године основних студија.  Током предавања из предмета Међународна социјална политика и Упоредна социјална политика, студентима је  представљен глобални проблем трговине људима, с обзиром на чињеницу да ће као будући социјални радници радити са  различитим ризичним групама, па тако и са жртвама трговине људима.

Представник Црвеног крста говорио је о појму трговине људима, појавним облицима и адекватним мерама заштите а након тога су  представници Центра за заштиту жртава трговине људима и НВО Атина говорили о примерима из праксе.

Сарадња са Факултетом политичких наука ће на овом пољи бити настављена и у предстојећем периоду сличне активности ће бити реализоване и за студенте мастер студија.