Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Превенција насиља над старијим женама (EmPreV): Фокус групе са женама у Пироту


16.09.2020

У оквиру пројекта “Оснаживање старијих жена: превенција насиља кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)” уз помоћ Црвеног крста Пирот организоване су фокус групе са старијим, средовечним и млађим женама из урбане и сеоске средине. Циљ ових разговора је био да се прикупе информације о насиљу над старијим женама, као и ставови жена различитих узраста и из различитих средина о овој врсти насиља, ономе што га изазива, ризицима и начинима да се оно спречи.

Са женама из града Пирота и села Станичење разговарано је о томе колико је насиље над старијим женама распрострањено по њиховом знању, који су фактори ризика и да ли саме познају старије жене које су претрпеле или трпе насиље. Једна од важних тема било је то како учеснице виде систем и његове механизме за заштиту од насиља, начине пријављивања насиља и разлоге зашто се то не чини чешће. Зашто старије жене не пријављују насиље најбоље описује реченица једне од старијих учесница фокус група: „Жене не пријављују зато што кажу ’Боли од њега ал’ боли и за њега’“ Социјална укљученост старијих жена је спомињана као протективни фактор, са потребом да се више учини на укључивању старијих особа уопште у живот заједнице а што ће умањити ризик од насиља и водити ка бољој кохезији у друштву.

Овај пројекат реализује су у партнерству са Аустријским Црвеним крстом и Институтом за истраживање конфликта из Аустрије, а финансиран је од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.