Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психолошка прва помоћ: Обука за психологе Министарства одбране


30.10.2020

У Црвеном крсту Србије од 27. до 29 октобра организована је обука из Психолошке прве помоћи за 12 психолошкиња запослених у Министарству одбране. Током три дана едукација је обухватила:

  • Фасилитирање обуке из психолошке прве помоћи за различите циљне групе
  • Принципи и упутства за пружање психолошке прве помоћи
  • Психолошка прва помоћ у ванредним ситуацијама
  • Психолошка прва помоћ за појединце и групе
  • Умиривање појединаца и малих група под стресом
  • Када вршити упућивање и шта радити ако нема никог да се на њега упути
  • Кризе и реакције на кризе
  • Превенција синдрома сагоревања, брига о себи и узајамна подршка међу пружаоцима психолошке прве помоћи

Дванаест психолошкиња из Министарства одбране су након завршене обуке за тренере добиле сертификате и сада су обучене да држе припадницима Министарства и Војске Србије обуку из прве помоћи.

Црвени крст Србије и Министарство одбране потписали су споразум о сарадњи почетком 2020 године која подразумева већу сарадњу у областима психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке.

Ова едукација представља део циља Црвеног крста Србије психолошка прва помоћ за све, јер она представља важан аспект менталног здравља.