Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

X Европска регионална конференција


02.05.2018

Током 10. Европске регионалне конференције, која се одржава у Алматију, Казахстан, Црвени крст Србије је учествовао у радионици “Позиционирање и значај Националног друштва у локалном контексту”. Ова радионица део је рада на подтеми Одрживост. Генерални секретар Весна Миленовић представила је искуства Црвеног крста Србије у области доношења и примене Закона о Црвеном крсту Србије који је међу 5 примера најбољег законског уређења у читавом Међународном покрету. Представљена су искуства Црвеног крста Србије која проистичу из помоћне улоге јавним властима у хуманитарној области. Ова искуства представљена су кроз пројекат “Јачање локалних заједница за одговор на несреће” са акцентом на рад са децом у школама који заједно реализују Црвени крст Србије и Аустријски Црвени крст уз подршку Канадског Црвеног крста, а који је препознат као значајан од стране надлежних државних органа Републике Србије.