Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Коронавирус (COVID-19)


Упутство намењено домовима за старије у току епидемије вируса корона COVID-19

Ово упуство настало је на основу искуства из Кине, Кореје и Јапана у току епидемије вируса COVID-19. Документ даје упутс…

Психолошка прва помоћ (ППП) на даљину током пандемије COVID-19

Епидемија вируса COVID-19 донела је бригу становништву на целом свету.

ПРЕВЕНЦИЈА ПАДОВА КОД СТАРИЈИХ

Сада када сте код куће поред тога што слушате савете који се тичу заштите од Корона вируса важно је да док боравите у ку…