Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Како доступним информацијама помоћи старијима - COVID-19Вирус корона COVID-19 је нова болест која представља специфичан ризик за старије особе. Почетно истраживање у Кини које је засновано на преко 44 000 случајева COVID-19, показало је стопу смртности од 2,3% за општу популацију, повећавајући се на 8% код особа старих 70-79 година и готово 15% у оних 80 и више година.

Ова пандемија може се сузбити, уколико људи предузму кораке и мере заштите али и ако делују солидарно једни према другима и предузму кораке да заштите и збрину оне који су у највећем ризику.

Старије особе су у посебном ризику од вируса корона COVID-19 а, пре свега због ослабљених имуносистема и хроничних болести али и због доступности информација.

Доступност информација

Постоје старије особе које су у ризику због ограничености извора информација које су им доступне. Потребно је посебну пажњу обратити:

 • на старије особе које живе саме и немају подршку породице и родбине;
 • на старије особе чији је социоекономски статус низак;
 • на старије особе који живе у удаљеним сеоским подручјима;
 • старије особе које живе саме и имају проблема са слухом и видом;
 • старије особе са когнитивним проблемима;
 • старији функционално зависни који живе сами и имали су неку услугу социјалне и здравствене заштите;
 • старији Роми и Ромкиње и старије особе из националних мањина које живе саме.

Потребно је преко локалних заједница доћи до свих старијих особа и информисати их о ризицима и потребним мерама заштите, а та информација треба да буде прилагођена и старијима са слабијим когнитивним капацитетима.

Најбоље је старије конактирати телефоном или да им се информација пружи током посете волонтера који им допремају храну, лекове и друге важне потрепштине.

Породице и пријатеље старијих треба подстаћи и стално подсећати да се редовно чују са њима телефоном и да их науче како да користе апликације за комуницирање.

Информације треба да буду:

 • приступачне, тачне и јасне;
 • да користе једноставан језик;
 • треба се користити велики, читки фонт;
 • да буду у визуелном и писаном облику;
 • да долазе из више извора од поверења а што укључује званична саопштења министарства здравља, здравствених установа, штабова, поготово да би се спречило импусливно делање као што је куповина неефикасних средстава за лечење или дезинфекцију, смањила паника и повећала сигурност;
 • да садрже и чињенице о епидемији о томе како напредују напори да се она обузда, које се мере предузимају, како напредује рад на производњи вакцине;
 • које су ефикасне мере и стратегије да се старија особа заштити од инфекције, ову информацију треба и највише понављати;
 • које су препоруке за очување физичког и менталног здравља у изолацији.

Старијима су потребне јасне информације и инструкције о пружаоцима услуга, како не би постали жртве превара.