Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Упутство намењено домовима за старије у току епидемије вируса корона COVID-19Ово упуство настало је на основу искуства из Кине, Кореје и Јапана у току епидемије вируса ЦОВИД-19. Документ даје упутства и савете за домове за старије.

Вирус корона COVID - 19 је нова болест која представља специфичн ризик за старије особе. Почетно истраживање у Кини које је засновано на преко 44.000 случајева, показало је стопу смртности од 2,3% за општу популацију, повеćавајуćи се на 8% код особа старих између 70 и 79 година и готово 15% код особа старости од 80 и више година.

Да стариије особе спадају у ризичну категорију, знамо од самог почетка епидемије. Међутим неке старије особе спадају у посебно ризичну групу, а то су старије особе које живе у домовима за старе, па треба предузети неопходне кораке да би се смањио ризик од болести у овој популацији и да би се обезбедио потребан ниво подршке и неге, односно да би се осигурало парво на здравље и парво на живот.

Потребно је запамтити: COVID-19 изазива озбиљно оболење али постоје ствари које можемо предузети да заштитимо себе и друге. Мере предострожности И заштите од вируца су есенцијалне, нема места паници, али има места опрезу и одговорности.

Запослени у домовима такође морају да имају потребну подршку као и информације да би заштитили себе и старије особе кориснике домова.

Овај документ даје упутства која се односе на:

  1. Лично понашање
  2. Активности унутар самог дома
  3. Интеракције са спољашњим окружењем
  4. Одговорности управе
  5. Предложене активности у случају инфекције вирусом.