Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Контакти


Име Функција Телефон / Факс електронска пошта
Проф.др Драган Радовановић Председник Црвеног крста Србије 011/30 32 125
Др Милутин Михајловић Потпредседник Црвеног крста Србије 011/30 32 125
Живојин Јокановић Потпредседник Црвеног крста Србије 011/30 32 125
Мр.сци Сињка Сомер Потпредседник Црвеног крста Србије 011/30 32 125
Љубомир Миладиновић Генерални секретар Црвеног крста Србије 011/30 32 125
Маријана Родин Пословни секретар 011/30 32 125; Факс:011/26 34 348 marijana@redcross.org.rs
Марија Чукић Стручни сарадник за добровољно давалаштво крви 011/30-32-125 лок.110 marija@redcross.org.rs
Ружа Петровић Стручни сарадник за службу тражења 011/30-32-125 лок. 226 ruza@redcross.org.rs
Др Љубица Драгишић Алексић Стручни сарадник за прву помоћ 011/30-32-125 лок. 115 ljubica@redcross.org.rs
Биљана Цветковић Стручни сарадник за подмладак и омладину 011/ 30 32 129 лок. 117 bilja@redcross.org.rs
Јелена Радојичић Стручни сарадник за социјалну делатност 011/ 30 32 129 лок. 127 jelenaradojicic@redcross.org.rs
Бранимир Кнежевић Стручни сарадник за организацију, развој и нормативну делатност 011/30-32-129 лок. 206 branimir.knezevic@redcross.org.rs
Мирко Васиљевић Стручни сарадник за правне послове 011/62 95 72 лок. 123 mirkov@redcross.org.rs
Лошонц Ђула Координатор програма за деловање у несрећама 011/ 62 95 72 лок. 113 djula@redcross.org.rs
Ранко Демировић Координатор програма за деловање у несрећама 011 3032119 лок. 131; факс: 011 2622965 ranko@redcross.org.rs
Љубомир Миладиновић Руководилац Службе за међународну сарадњу 011/32 81 086; 26 31 225 лок. 217 ; факс 26 22 830 ljubomir@redcross.org.rs
Саша Аврам Стручни сарадник за дифузију и међународно хуманитарно право 011/30-32-125 лок. 215 sasha@redcross.org.rs
Јелена Анђелић Стручни сарадник за Програм борбе против трговине људима 011/30-32-125 лок. 214 jelena@redcross.org.rs
Слађана Димић Стручни сарадник за информисање и пропагандну делатност 011/26-21-425 ; 011/30-32-125 лок. 132 sladjana@redcross.org.rs
Сања Дрезгић - Остојић Стручни сарадник 011/30-32-125 лок. 105, 215 sanja@redcross.org.rs
Др Милутин Врачевић Стручни сарадник 011/26-22-121 лок. 111 milutin@redcross.org.rs
Наташа Тодоровић Стручни сарадник за здравствену делатност 011/26-22-121 лок. 109 natasa@redcross.org.rs
Бранислав Миленковић Стручни сарадник за миграције и спасилаштво на води 011/30-32-125 лок. 106 bane@redcross.org.rs
Валтер Родин Координатор логистике и финансијског развоја 011/30-32-125 лок. 120 valter@redcross.org.rs
Момчило Бјеливук Руководилац службе Одмаралишта 011/30-32-125 лок. 124, 134 momcilo@redcross.org.rs
Оливера Алексић Руководилац финансијске службе 011/30-32-125 лок. 211 olivera@redcross.org.rs
Срђан Личина Руководилац службе транспорта 011/2632-634 ; 011/30-32-125 лок. 116 srdjan@redcross.org.rs
Вељко Ђурђевић Руководилац службе за опште и техничке послове 011/30-32-125 лок. 124 veljko@redcross.org.rs

Председник и потпредседник су волонтерске функције.