Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Контакти


Проф. др Драган Радовановић

Председник Црвеног крста Србије
тел: 011/30 32 125

Др Милутин Михајловић

Потпредседник Црвеног крста Србије
Тел: 011/30 32 125

Живојин Јокановић

Потпредседник Црвеног крста Србије
Тел: 011/30 32 125

Дејан Укропина

Потпредседник Црвеног крста Србије
Тел: 011/30 32 125

Љубомир Миладиновић

Генерални секретар Црвеног крста Србије
Тел: 011/30 32 125

Маријана Родин

Пословни секретар
тел: 011/30 32 125; Факс: 011/26 34 348
Е-пошта: marijana@redcross.org.rs

Оливера Алексић

Руководилац Финансијске службе
тел: 011/30 32 125 лок. 211
olivera@redcross.org.rs

Никола Радовановић
Руководилац Службе за правне, кадровске и опште послове и лице за заш. под. о личности
тел: 011/30 32 125 лок. 118
nikola.radovanovic@redcross.org.rs

Срђан Личина

Руководилац Службе транспорта
тел: 011/30 32 125 лок. 116
srdjan@redcross.org.rs

Валтер Родин

Руководила Службе логистике и развоја пословно- финансијског система
тел: 011/30 32 125 лок. 220
valter@redcross.org.rs

Момчило Бјеливук

Руководилац Службе Дечијег одмаралишта у Баошићу
тел: 011/30 32 125 лок. 134
momcilo@redcross.org.rs

Саша Аврам

Руководилац службе за међународну сарадњу
тел: 011/30 32 125 лок. 215
sasha@redcross.org.rs

Александар Пантелић

Руководилац Службе организационог развоја 

тел: 011/30 32 125 лок. 206
aleksandar.pantelic@redcross.org.rs

Биљана Цветковић

Координатор за социјалну делатност
тел: 011/30 32 125 лок. 117 
bilja@redcross.org.rs

Марија Чукић

Стручни сарадник за добровољно давалаштво крви
тел: 011/30 32 125 лок. 110
marija@redcross.org.rs

Наташа Тодоровић

Стручни сарадник за здравствено-превентивне активности
тел: 011/30 32 125 лок. 109
natasa@redcross.org.rs

 

 

 

Др Милутин Врачевић

Стручни сарадник за здравствено-превентивне активности
тел: 011/30 32 125 лок. 111
milutin@redcross.org.rs

 

 

 

Др Љубица Алексић

Стручни сарадник за едукацију у првој помоћи
тел: 011/30 32 125 лок. 115
ljubica@redcross.org.rs

Jелена Радојичић

Стручни сарадник за социјалну делатност
тел: 011/30 32 125 лок. 127
jelenaradojicic@redcross.org.rs

Нина Савчић

Стручни сарадник за информисање и односе са јавношћу
тел: 011/30 32 125 лок. 217
nina.savcic@redcross.org.rs

 

Сања Дрезгић - Остојић

Руководилац службе за програмске делатности
тел: 011/30 32 125 лок. 105
sanja@redcross.org.rs

Ивана Зубовић

Координатор програма припреме за несреће и деловање у несрећама
тел: 011/30 32 125 лок. 212
ivanazubovic@redcross.org.rs

Бојана Бањевић

Координатор Националног тренинг
центра за прву помоћ
тел: 011/30 32 125 лок. 128
bojana.banjevic@redcross.org.rs

Јелена Анђелић

Стручни сарадник за међународну сарадњу
тел: 011/30 32 125 лок. 214
jelena@redcross.org.rs

Ружа Петровић

Стручни сарадник за успостављање породичних веза
тел: 011/30 32 125 лок. 227
ruza@redcross.org.rs

Јелена Милачић

Стручни сарадник за правне послове и јавне набавке
тел: 011/30 32 125 лок. 123
jelena.milacic@redcross.org.rs

Марко Антонијевић

Администратор мреже и система
тел: 011/30 32 125 лок. 112
marko@redcross.org.rs

Биљана Ђорић

Стручни сарадник за финансије и рачуноводство
тел: 011/30 32 125 лок. 219
biljanadjoric@redcross.org.rs

Игор Радмановић

Стручни сарадник за финансије међународних пројеката
тел: 011/30 32 125 лок. 122
igor.radmanovic@redcross.org.rs

Лариса Ђоговић

Администратор апликативног софтвера
тел: 011/30 32 125 лок. 213
larisa@redcross.org.rs

Војкан Драгићевић

Логистичар
тел: 011/30 32 125 лок. 136
vojkan@redcross.org.rs

Јовиша Вељовић

Сарадник у финансијској оперативи - ликвидатор
тел: 011/30 32 125 лок. 210
jovisa@redcross.org.rs

Тања Простран

Књиговођа главне књиге
тел: 011/30 32 125 лок. 208
tanja@redcross.org.rs

Верица Јеротијевић

Рачуновођа
тел: 011/30 32 125 лок. 207
verica@redcross.org.rs

Маја Раич

Асистент на програму - подмладак и омладина
тел: 011/30 32 125 лок. 138
maja.raic@redcross.org.rs

Бранка Ђурић

Асистент на програму - прва помоћ
тел: 011/30 32 125 лок. 137
branka@redcross.org.rs

Иван Јовановић

Асистент на програму - деловање у несрећама
тел: 011/30 32 125 лок. 113
ivanjovanovic@redcross.org.rs

Наташа Врањин

Асистент на програму / пројекту - социјална делатност
тел: 011/30 32 125
natasa.vranjin@redcross.org.rs

Љуба Зуровац

Асистент на програму / пројекту - социјална делатност
тел: 011/30 32 125 лок. 126
ljuba.zurovac@redcross.org.rs

Милица Травица

Асистент на програму - служба тражења
тел: 011/30 32 125 лок. 240
milica@redcross.org.rs

Урош Смиљанић

Асистент на програму / пројекту - здравствено превентивна делатност
тел: 011/30 32 125
uros@redcross.org.rs

Славица Мусић

Асистент на програму - служба тражења
тел: 011/30 32 125 лок. 224
slavica.music@redcross.org.rs

Мирко Ружић

Референт у Документационом бироу
тел: 011/30 32 125 лок. 121
mirko@redcross.org.rs

Славиша Ћирић

Референт писарнице, експедиције пошиљки и текућег одржавања
тел: 011/30 32 125 лок. 120
slavisa@redcross.org.rs

Александар Јовановић

Економ набављач - домар
тел: 011/30 32 125 
aleksandar.jovanovic@redcross.org.rs

Председник и потпредседник су волонтерске функције.