Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Организација

Црвени крст Србије је Национално друштво и састоји се од 2 покрајинске организације, Црвеног Крста Војводине и Црвеног крста Косова и Метохије, и 183 организације Црвеног крста у градовима и општинама.


Своје програмске активности Црвени крст Србије реализује захваљујући помоћи 60.000 волонтера и стручном ангажовању 800 запослених у мрежи Црвеног крста Србије. Црвени крст Србије у сарадњи са донаторима реализује 64 различита програма.

Највиши органи Црвеног крста Србије су:

  • Скупштина Црвеног крста Србије
  • Управни одбор Црвеног крста Србије
  • Надзорни одбор Црвеног крста Србије

Први члан Статута Црвеног крста Србије гласи:

Црвени крст Србије је хуманитарна, независна и добровољна организација и једино национално друштво у Републици Србији.