Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Служба транспорта


 

 

 

 

 

 

 

Транспорт Црвеног крста Србије - некад и сад

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, члан 9, члан 13 и члан14).

Активности службе транспорта су у функцији реализације програма и активности Црвеног крста Србије.

Служба транспорта је првенствено ангажована на следећим превозима:

  • превоз намирница за потребе народних кухиња у Србији,
  • превоз породичних пакета хране и хигијене намењених социјално угрженом становништву,
  • превоз билатералних донација,
  • превоз људи и опреме за потребе у случајевима ванредних ситуација,
  • превоз људи и опреме за потребе програма деловања у несрећама, за потребе одржавања семинара и вежби,
  • превоз реализатора летње школе у дечијем опоравилишту „Криста Ђорђевић“,

Транспортни капацитети Црвеног крста Србије подразумевају теретна возила носивости до 25т која су лоцирана у Земуну, Младеновцу, Новом Саду, Нишу и Краљеву, као и путничка, теренска, специјална и прикључна возила.

За потребе одржавања возила Црвеног крста Србије, у склопу објекта у Земуну налази се и аутомеханичарска радионица Црвеног крста Србије.