Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Добро чувана породична тајна


Добро чувана породична тајна-злостављање старијих особа”  је публикација настала  као део дугогодишње сарадње Црвеног крста Србије, Поверенице за заштиту равноправности и Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA). Резултат је залагања да се насиљу над старијим особама, које још увек представља добро чувану породичну тајну, да видљивост и понуде решења која ће омогућити старијим особама да живе достојанствено, без страха и стида у сигурном и безбедном окружењу. 

Публикација  се састоји из два дела. У првом делу аутори се баве  дефинисањем злостављања старијих и типовима и индикаторима злостављања. Овај део такође садржи и опис личности злостављача, факторе ризика, превенцију и интервенцију, податке о учесталости злостављања, као и законски оквир.

У другом делу су резултати истраживања спроведеног у августу и септембру 2015. године путем телефонске анкете на 800 старијих од 65 година на целој територији Републике Србије. Циљ истраживања био је да се са једне стране утврди учесталост злостављања, а са друге стране и учесталост појединих типова злостављања. Подаци показују да је 19, 8% старијих од 65 доживело неки од облика злостављања у трећем животном добу, а у последњих годину дана 11% старијих који су учествовали у истраживању пријављују да су доживели неки од пет типова злостављања. Детаљније у публикацији...