Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Ментално здравље избеглица и миграната


Публикација "Ментално здравље избеглица и миграната” представља резултате истраживања које је спровео Црвени крст Србије у партнерству са Мрежом психосоцијалних иновација (ПИН), а уз подршку Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Норвешког Црвеног крста.

Тешкоће и поремећаји менталног здравља су један од водећих глобалних проблема јавног здравља, а избеглице и мигранти представљају посебно рањииву групу у овом погледу. Велики број трауматских искустава како у земљи порекла тако и током пута, али и све тешкоће са којима се суочавају у земљи трајног или привременог боравка представљају значајне факторе ризика за проблеме и тешкоће у домену менталног здравља.

Црвени крст Србије у склопу активности и програма усмерених на подршку избеглицама и мигрантима спрововео је иницијалну процену менталног здравља се циљем идентификације оних корисника којима је потребна додатна подршка као и са циљем прилагођавања програма спрам популационих показатеља о психолошкој вулнерабилности корисника на различитим локацијама у Србији.

Подаци прикупљени у периоду децембар 2018. – фебруар 2019. године на узорку од преко 200 корисника, показују да је 72.5%  избеглица и миграната психолошки угрожено, те да су доминантне тешкоће са којима се суочавају симптоми пост трауматског стреса (14.2%), депресије (28.6%) и анксиозности (18.9%), док се код 48.0% јављају акутни знаци узнемирености и других психолошких тегоба.

Аутори публикације су: Јована Бјекић, Маша Вукчевић Марковић, Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић