Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Насиље над старијим особама


Насиље над старијим особама

„Насиље над старијима - Студија о насиљу у породици“ је публикација настала је као део ИПА пројекта "Дијалог организација цивилног друштва о питањима старијих на Западном Балкану" који подржава Европска Унија. Пројекат реализује Црвени крст Србије са партнерским организацијама АГЕ УК из Велике Британије, НВО Осмјех из Босне и Херцеговине и НВО Албанско друштво за геријатрију и геронтологију из Албаније. Поред тога публикација је део дугогодишњег залагања Црвеног крста Србије и мреже Хуманас на пољу сензибилизације јавности и самих старијих на тему дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа.

Публикација се састоји из два дела: у првом делу желели смо да јасно дефинишемо појмове дискриминације и насиља, да укажемо на различите врсте насиља, на то ко су најчешћи извршиоци и које су то особе које се налазе у већем ризику. Такође смо истакли и које су то институције надлежне за превенцију. Први део публикације написали су сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић. Други део публикације односи се на истрживање насиља над старијима у породичном контексту у Нишу и Новом Саду и на препоруке за смањење насиља над старијима у Републици Србији. Истраживање и препоруке урадила је Проф.др Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности.

У истраживању су прикупљени и анализирани подаци који се односе на пријављене случајеве насиља над старијим особама у породичном окружењу током 2010. године.

О феномену насиља у трећој животном добу нема много података како у свету тако ни у Србији. Подаци Светске здравствене организације показују да 4% до 6% старијих трпи неки од облика злостављања у својој кући, али се претпоставља да много више има оних који никада нису били регистровани као жртве насиља.

Оскудност јавних информација о насиљу над старијима у породици указује да је то још увек табу не само у Србији, већ широм Европе.