Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ПОЛОЖАЈ СТАРИЈИХ НА СЕЛУ


Публикација Положај старијих на селу настала је као израз потребе да се разуме, схвати и побољша квалитет живота старијих особа које живе у руралним деловима Србије. Уједно, она представља и залагање аутора да се дефинишу заједничке баријере и проблеми са којима се старије жене и мушкарци суочавају, а са друге стране представља и потребу да се подстакне дијалог и акција за дефинисање старосно осетљивих руралних заједница и јавних политика које препознају потребе овог дела старије популације. Кроз публикацију смо покушали да дамо глас старијим особама са села, не да говоримо уместо њих, већ да њихов глас учинимо видљивијим за друштво у целини, за креаторе политика, локалне заједнице, породице, али и да мотивишемо старије да постану свесни чињенице да је за реализацију свих активности потребна подршка самих старијих особа и да је достојанствено старење без обзира где живимо циљ коме треба тежити.

Публикација је наставак дугогодишње сарадње Црвеног крста Србије, Поверенице за заштиту равноправности и Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA).

Аутори публикације су: Бранкица Јанковић, Градимир Зајић, Милутин Врачевић и Наташа Тодоровић