Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Примери добре праксе у ОЦК


Црвени крст Србије је у оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група приредио публикацију Примери добре праксе, која представља резултате ове организације у оквиру  пружања подршке деци и младима из осетљивих група за укључивање у образовни систем. Резултати које је овај програм постигао видљиви су како у обухвату деце образовањем, тако и у дефинисању модела њиховог укључивања у локалну заједницу кроз активно учешће саме заједнице.