Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психосоцијална подршка на нивоу заједнице – Приручник за учеснике


Приручник Психосоцијална подршка на нивоу заједнице који је издао референтни Центар за психосоцијалну подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца одражава све већу важност коју покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца придаје психосоцијалној подршци. Начин на који појединци, породице и заједнице проживљавају кризне ситуације и на њих реагују је различит. Већина људи је флексибилна и успева да превазиђе веома тешке ситуације којима је изложена. Мањем броју може да буде потребна помоћ у борби против постојећих симптома стреса.

Где год да радите, овај приручник за учеснике који прати програм обуке из психосоцијалне подршке референтног Центра за психосоцијалну подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца усмерен је на:

  • Подизање свести о психосоцијалним реакцијама у кризним ситуацијама и животним приликама
  • Унапређење припремљености за деловање у кризним ситуацијама и ефикаснији одговор на кризне ситуације
  • Олакшавање пружања психосоцијалне подршке пре, током и после кризних ситуација
  • Промовисање резилијентности појединаца и заједница и
  • Унапређење подршке запосленима и волонтерима.

Молимо вас да нас слободно контактирате за све додатне информације:

natasa@redcross.org.rs ili milutin@redcross.org.rs