Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Слобода да одлучујемо сами


Шта старије особе говоре о својим правима на аутономију и независност, дуготрајну и палијативну негу

Овај извештај представља наставак дугогодишњег заговарања за права старијих и он садржи питања која су покренута кроз консултацију са 450 особа из 24 земље, о њиховом праву на аутономију, независност, дуготрајну и палијативну негу. У светлу пружених одговора, овај извештај нуди препоруке везане за ова права.

Сврха овог извештаја је да пружи информације за дискусију о људским правима старијих особа на националном нивоу а у припреми за девету сесију Отворене радне групе о старењу Уједињених нација (OEWG), на самој сесији од 23. до 26  јула 2018. године, као и на будућим сесијама OEWG.

Црвени крст Србије као партнер HelpAge International и ове године као и прошле учествовао је у консултацијама. Старији волонтери Црвеног крста Србије њих 48 учествовало је у консултацијама у циљу да се глас старијих чује и да нико не буде изостављен.