Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

СОЦИЈАЛНА инклузија миграната: истраживање ставова према миграцијама и препоруке за смањење дискриминације


Како би се стекао увид у мишљења становништва, али пре свега у начин и механизме формирања мишљења у локалним заједницама у којима постоје прихватни центри за смештај миграната, спроведено је истраживање у Републици Србији. Ово истраживање је имало за циљ да испита ставове према миграцијама и мигрантима али пре свега да провери на чему се базирају како позитивни тако и негативни ставови, односно која су то уверења или погрешна уверења која индукују страх, дистанцу и негативан однос према мигрантима, као и које су то информације или уверења која чине да становништво локалних заједница прихвата мигранте у својој средини.

У истраживању је учествовало укупно 304 испитаника из шест градова: Београд, Шид, Кикинда, Сомбор, Суботица и Пирот. Узорак је био пригодан и чинило га је 187 жена и 117 мушкараца, а узрасни распон био је од 14 до 75 година (М = 30.23 , СД = 14.17).

Аутори публикације су: Јована Бјекић, Маша Вукчевић Марковић, Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић