Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Старије особе и ментално здравље


Током октобра месеца 2022. године Red Social Innovation је издао публикацију под називом “Старије особе и ментално здравље”. У публикацији су обрађене различите теме које се тичу менталног здравља старијих особа. Иницијатива „телефонски круг“ коју Црвени крст Србије спроводи већ годинама у различитим заједницама у Србији и која је током пандемије КОВИД-19 добила на важности, представљена је као пример добре праксе. Црвени крст Србије је у Србији креирао мале неформалне групе старијих особа са заједничким интересовањима које имају редовне састанке кроз које се договарају о ангажовању у различитим областима. Пошто активности ових група за самопомоћ нису могле да се наставе током периода најинтензивнијих епидемиолошких мера, Црвени крст је подстакао трансформацију ових група у телефонске кругове где је комуникација заснована на телефону и апликацијама, а где су чланови истовремено и корисници и волонтери.

Red Social Innovation је међународни ресурсни центар за друштвене иновације који подржавају Црвени крст Француске и Црвени крст Шпаније. Његов циљ је да тестира, анализира и истакне друштвене иновације развијене у оквиру Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, или од стране других приватних или јавних актера.