Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Увод у старење и људска права старијих (1)


Увод у старење и људска права старијих – пилот студија о финансијском злостављању старијих" је публикација настала у оквиру пројекта "Унапређење приступа људским правима старијих у Републици Србији", који финансира Делегација Европске уније у Београду, а спроводи се у партнерству са ХелпАге Интернатионал из Велике Британије. Публикација садржи основне податке о старењу популације широм света и начине на које демографско старење утиче на друштво. Други део публикације је пилот-истраживање које је реализовано у августу 2014. године у девет општина у Србији,  где су прикупљени и анализирани одговори старијих на тему финансијског злостављања  и дате препруке за доносиоце одлука. Аутори првог дела публикације су сарадници Црвеног крста Србије  Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић. Аутор другог дела публикације који се односи на пилот истрживање о финансијском злостављању  старијих и аутор препорука је Проф.др Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности.

Број старијих особа широм света расте великом брзом. Данас на планети живи 760 милиона људи старијих од 60 година, до 2050. године тај број биће већи од 2 милијарде. Процена је да ће се број “старијих старијих” увећати четири пута те да ће број старијих од 80 година износити 395 милиона до 2050. године. Друга значајна карактеристика је феминизација старења. Жене чине 54% старијих од 60 година, а 63% старијих од 80 година. Демографско старење повећава ризик од дискриминације на основу година, повећава ризик од насиља над старијима и ризик од угрожавања људких права. Процес старења становништва са собом носи низ друштвено-економских, здравствених, културних и научних последица и потребу да се изазови претворе у могућности.  Све земље света мораће да прилагоде своје политике, економије, здравствене и социјалне услуге потребама старијих особа, како би им се обезбедила квалитетна нега, сигуран приход и приступ добрима, флексибилније запошљавање и боље и укључивање старијих у све сфере друштва.

Међу главним достигнућима у последњих неколико деценија је дизајн политика које су усмерене да се смање неједнакости и унапреди социјална инклузија. Посебно је важно обезбедити поштовање људских права старијих.