Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Упутство за пружање прве помоћи


упутство ѕа прву помоћ


Црвени крст Србије израдио је и издао "Упутство за пружање прве помоћи". Упутство је обавезни и саставни део комплета прве помоћи које је неопходно да поседује сваки возач у свом возилу. Упутство садржи кратки опис како се користи материјал из кутије прве помоћи, бројеве телефона које је потрбно позвати у случају саобраћајних незгода, основне поступке код указивања прве помоћи, основне поступке приликом оживљавања повређеног, заустављања јаког крварења и др. Упутство се може наручити у Црвеном крсту Србије.