Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Уџбеник


Црвени крст Србије израдио је уџбеник „Прва помоћ" чији су аутори проф. др Драган Радовановић, др Јелена Пешић, др Љубица Алексић, прим.др Стеван Китанић, доц.др Сања Мазић-Радовановић, др Бисерка Обрадовић, др Бранислав Љиљак и др Милан Божина. Уџбеник је намењен предавачима прве помоћи и свима који имају потребу за ширим знањима из ове области. Књигу је издао Завод за уџбенике Београд у тиражу од 3.000 примерака.