Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Финални извештај о мапирању деце из осетљивих група


Црвени крст Србије је у оквиру реализације Заједничког програма за инклузију спровео процес мапирања са циљем процене укључености деце и младих у удаљеним сеоским срединама у образовање. Мапирање је спроведено у 12 градова и општина у Србији обухватајући 86 удаљених сеоских средина са укупно 1.006 породица и 1.754 деце и младих.