Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јавно заговарање за организације Црвеног крста


Црвени крст Србије и Београдска отворена школа израдили су Приручник за јавно заговарање за организације Црвеног крста Србије у градовима и општинама. Циљ приручника је упознавање организација Црвеног крста са начинима и корацима у процесу јавног заговарања као и обезбеђивање подршке организацијама за иницирање процеса јавног заговарања на локалном нивоу у циљу унапређења положаја угрожених група.