Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јачање права старијих људи


Црвени крст Србије од 2010. године ради на лобирању за побољшање положаја старијих. Једна од активности је и лобирање на глобалном нивоу за доношење Нове конвенције Уједињених нација за права старијих особа.  Публикацију је Црвени крст Србије превео и она треба да послужи  цивилном сектору за заговарање.