Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обавезе корисника и цена коришћења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За све ближе информације, можете се обратити на телефон 011 / 3032-125, 3032-127 локал 134,124 или 064/149-8078, 062/880-1516, 0038267/874-197, 0038231/675-044

 

Обавезе корисника услуга Одмаралишта

 • Корисник обезбеђује групу или више група деце узраста од 5 до 14 година (47+2+2=51)
 • Корисник обезбеђује једног васпитача на 23 деце школског узраста или једног васпитача на 11 деце предшколског узраста
 • Корисник се обавезује да износ уговореног аранжмана плати одједном или у више рата
 • Корисник може упућивати у Одмаралиште већи број деце и васпитача од уговореног, искључиво у договору  са управником Одмаралишта
 • Да за сву децу и васпитаче обезбеди здравствене листе које ће вођа групе приликом доласка у Одмаралиште предати Управи Одмаралишта, као и да све особе са собом понесу оверене здравствене књижице
 • Да за сву малолетну децу обезбеди оверене изјаве родитеља о упућивању деце на море у датом термину на име васпитача пратиоца групе
 • Да за децу обезбеди документ са сликом / ђачка књижица, пасош или лична карта.

Цена коришћења услуга Одмаралишта

 • У предсезони за јун - 300 ЕВРА или динарска противвредност на дан уплате
 • У сезони за јул-август - 330 ЕВРА или динарска противвредност на дан уплате
 • У подсезони за септембар - 300 ЕВРА или динарска противвредност на дан уплате

Цена истог аранжмана за пратиоце и особе старије од 14 година:

 • У предсезони за мај - јун - 330 ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате
 • У сезони за јул-август - 350 ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате
 • У подсезони за септембар - 330 ЕВРА у динарској противвредности на дан уплате

Услуге могу користити само чланови Црвеног крста.

Давалац услуга  задржава право да измени цену коришћења услуга, уколико дође до већих поремећаја на тржишту, промене курса размене валуте, промене пореских стопа, за неотплаћени део аранжмана и приликом непридржавања динамике уплате уговорених рата.

Начин плаћања од 8 рата (прва рата 30% од укупне суме)